09.Cena Milano (10/12/2009) VBTT e WPFTT

Cena a Milano per gli 11 anni di Visual Basic Tips & Tricks e la nascita di WPF Tips & Tricks